Słuchowa Gra Edukacyjna "Koala"

Badanie słuchu dziecka
samodzielnie - w domu - wielokrotnie

Tu możesz kupić!

Start
Czy Twoje
Dziecko słyszy?

    >> Potrzeba Sprawdzania Słuchu
    >> Kiedy badać słuch?
    >> Jeśli dziecko niedosłyszy
Gra Słuchowa
Zasady gry
Zakupy
Lista ośrodków
Media
Strefa Dzieci
Opinie Rodziców
Kontakt

Potrzeba Sprawdzania Słuchu Dziecka

Rozpoznawanie wady słuchu - statystyka

Według statystyki tylko jedno na tysiąc urodzonych Dzieci ( 0,1 % ) ma znaczne problemy ze słuchem. Wśród Dzieci rozpoczynających szkołę, około 10% Dzieci , lub więcej (w zależności od kraju), może mieć problemy ze słuchem!

Tak olbrzymi wzrost od 0,1% do 10% ma swoje uzasadnienie.
Dzieci doznają ubytku słuchu w wyniku:
  • przebytych chorób (przeziębienia, zapalenie ucha itp.)
  • wad wrodzonych
  • stosowanych leków
  • urazów mechanicznych
  • innych przyczyn

U wielu z tych Dzieci problem ze słuchem nie jest dostatecznie wcześnie rozpoznany . Statystyki wskazują, że aż w 4 przypadkach na 5-cioro Dzieci z problemem słuchu Rodzice nie są świadomi tego, że ich Dziecko ma taki problem.

W Polsce badania przesiewowe słuchu u noworodków są realizowane z dużym powodzeniem. Natomiast brak jest powszechnych badań słuchu u Dzieci pomiędzy 2 a 6 rokiem życia, kiedy Dziecko pójdzie do przedszkola lub szkoły. Często dopiero wtedy ujawnia się wada słuchu prowadząca często do głuchoty. Można temu jednak zapobiec. Słuchowa Gra Edukacyjna "Koala" jest szczególnym narzędziem oddanym w ręce Rodziców, aby mogli oni wcześnie zapobiec grożącemu ich Dziecku niebezpieczeństwu.

Niegrzeczne? Głupie? A może nie słyszy?!

Dzieci, u których nie zauważono problemu ze słuchem, często są uważane za trudne, nieposłuszne, opóźnione w rozwoju i w nauce. Problemy ze słuchem mogą powodować znaczne opóźnienie w rozwoju języka, trudności w rozumieniu lub wypowiadaniu słów, a więc w odbiorze i ekspresji mowy. W rezultacie może to mieć bardzo destrukcyjny wpływ na zdolności uczenia się, osiągnięcia na studiach, w kontaktach międzyludzkich i w podjęciu odpowiedniej pracy zawodowej.

Kiedy sprawdzać słuch Dziecka?

Znaczna część Dzieci o tym, że ma gorszy słuch, dowiaduje się w zerówce, kiedy znajdą się one wśród dobrze słyszących rówieśników. Wtedy obserwujemy już zmiany często zaawansowane, które trwały nawet kilka lat, ale czasem można je jeszcze odwrócić.

Aby zapobiec tego typu przykrym niespodziankom należy badać słuch Dziecka dość często. Najlepiej to robić dość regularnie, a zwłaszcza po każdej infekcji dróg oddechowych u Dziecka. Badanie można przeprowadzać okresowo w specjalistycznych ośrodkach audiologicznych lub sprawdzić wstępnie w domu, w wygodny i łatwy sposób używając Słuchowej Gry Edukacyjnej "Koala".Czy Twoje Dziecko ma problem ze słuchem, który może zakłócić jego ogólny rozwój, naukę mowy i języka, percepcję i naukę w szkole?
Warto to skontrolować; warto to sprawdzać co jakiś czas używając Słuchowej Gry Edukacyjnej "Koala", aby być pewnym, że Dziecku nie grozi nic złego. Warto też skontaktować się ze specjalistą.

Jeśli dziecko niedosłyszy

Najbardziej skutecznym podejściem do tego problemu jest wczesne wykrycie wady słuchu i szybkie podjęcie leczenia oraz rehabilitacji . Opóźnienie tego działania tylko o 1 miesiąc może spowodować nawet 1 rok opóźnienia w ogólnym rozwoju Dziecka.

Niektóre powiązania w mózgu tworzą się pod wpływem słyszanych dźwięków - ale tylko w określonym wieku i potem trudniej już je stworzyć.

W każdym przypadku, po wykryciu wady słuchu dzięki Słuchowej Grze Edukacyjnej KOALA należy zgłosić się do lekarza lub audiologa celem dokładniejszej diagnozy i podjęcia leczenia.


Słuchowa Gra Edukacyjna KOALA
Zamówienia: QUISISANA sp. z o.o., Warszawa
tel: 693 416 069 malgorzata.flis@gmail.com