Słuchowa Gra Edukacyjna "Koala"

Badanie słuchu dziecka
samodzielnie - w domu - wielokrotnie

Tu możesz kupić!

Start
Czy Twoje
Dziecko słyszy?

Gra Słuchowa
Zasady gry
Zakupy
Lista ośrodków
Media
Strefa Dzieci
Opinie Rodziców
Kontakt

Media o "Edukacyjnej Grze Słuchowej KOALA"

Artykuł o Koali ukazał się w grudniu 2006 na łamach profesjonalnego pisma "Szpital Kliniczny".
Treść artykułu "Nowa strategia wczesnego wykrywania niedosłuchu u małych dzieci"


Media o niesłyszących

Publikacje dotyczące osób niepełnosprawnych i niedosłyszących

AUDYCJE radiowe i telewizyjne

 1. Tacy Sami, W świecie ciszy, TVP2, 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, tel. (0-22) 647-81-62, fax 647-74-48
 2. Integracja, TVP1, 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17
 3. Przyjaciele, TVP1, 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17
 4. Osoby niepełnosprawne, Telegazeta TVP2, 00-999 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 17, tel. 647-66-50 red.
 5. U Pana Boga za piecem - magazyn osób niepełnosprawnych, TV Niepokalanów, soboty 14:45 (co 2 tygodnie), kontakt: Alicja Nowak (alanowak@polbox.com, alanowak@idn.org.pl)
 6. Forum Niepełnosprawnych, PR3, codziennie 9:15-9:30, ul. Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa, forum@radio.com.pl

CZASOPISMA

 1. SŁYSZĘ - Dwumiesięcznik Dla Osób Z Problemami Słuchu i Mowy, Wydawca - Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących "Człowiek - Człowiekowi"; Współwydawca - Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polskie Towarzystwo Naukowe Zaburzeń Słuchu, Głosu i Komunikacji Językowej
 2. Nowy Świat Ciszy - magazyn niesłyszących. Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych. Redakcja: ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. (0-22) 831-40-71, fax (0-22) 635-75-36; sekretarz redakcji Piotr Diehl (diehlp@friko5.onet.pl)
 3. Asocjacje - pismo wydawane przez Forum Inicjatyw Pozarządowych, 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 6/12, Vp., pok.524, tel./fax 625-13-56, e-mail: asocjac@cofund.org.pl
 4. BIFRON - Biuletyn Informacyjny PFRON, ISSN 1506-0608, redakcja: Dział Rzecznika Prasowego PFRON, Warszawa, ul. Jana Pawła II 13, tel. 624-36-44, centrala 620-03-51 w. 237, pfron.rzecznik@pfron.org.pl
 5. Co w trawie piszczy - biuletyn informacyjny ruchu samopomocy wydawany przez Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej "ALFA", 41-907 Bytom, tel./fax (03) 186-19-24 - pod redakcją Barbary Cholewy
 6. Droga nadziei - bezpłatne pismo dla chorych, niepełnosprawnych i ich przyjaciół. Wydawca: Duszpasterstwo Niepełnosprawnych Ruchowo Diecezji Tarnowskiej, ul. Jana Pawła II, 34-600 Limanowa, tel/fax (0-18) 337-47-07, tel. kom. 0-602 708-230, e-mail: sstasko@friko.onet.pl, droganad@wsd.tarnow.pl
 7. Integracja - pismo dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, przyjaciół, a także tych którzy jeszcze niedostatecznie zrozumieli na czym polega niepełnosprawność, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 00-242 Warszawa, ul. Bohaterów Getta 2, tel./fax (48 22) 831-49-44, e-mail: integracja@mkr.net.pl
 8. Jesteśmy - kwartalnik społeczno-integracyjny - wydawany przez WTZ z Jarocina
 9. Kompedium ekonomiczno-prawne zakładów pracy chronionej - miesięcznik edukacyjny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 10. GIPS - Gazeta Informacyjna Pomocy Społecznej - miesięcznik WZPS Warszawa
 11. Mandragora - bezpłatny kwartalnik nt. turystyki osób niepełnosprawnych, wydawany przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne "Carpe Diem" z Warszawy (tel. 625-55-51)
 12. Nasze Sprawy - pismo rehabilitacyjno-gospodarcze zakładów pracy chronionej
 13. POPON Express - biuletyn informacyjny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
 14. Postępy rehabilitacji - czasopismo wydawane przez PWN,
 15. Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - kwartalnik wydawany przez CEBRON
 16. Rehabilitacja medyczna - czasopismo (120 stron) wyd. we współpracy z Wydziałem Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydawnictwo "Rehabilitacja medyczna" Janusz Bromboszcz, 30-203 Kraków, ul. Gontyna 10/1, telefon (0-12) 411-13-30, tel. 602 245-195
 17. Słowem i kształem - kwartalnik artystyczny promujący sztukę osób niepełnosprawnych. Wydawca: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
 18. Światło i Cienie - kwartalnik Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"
 19. Validus - dwumiesięcznik młodzieży niepełnosprawnej, wydawany w CKIRI w Konstancinie

INNE

 1. NOWE REALIA - NOWE MOŻLIWOŚCI. Poradnik dla Osób Niepełnosprawnych, Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa- styczeń 1999.
 2. Wyrównywanie szans osób niesłyszących. Optymalizacja komunikacji językowej; Bogdan Szczepankowski, Rozprawa naukowa nr 53, WSRP Siedlce 1998, str. 380, PL ISSN 0860-4371
 3. Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy, Zeszyt 1 - publikacja Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Prace IPI PAN nr 813, Warszawa 1996r.
 4. Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy, Zeszyt 2 - publikacja Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Prace IPI PAN nr 858, Warszawa, maj 1998r.
 5. Na wózku inwalidzkim po infostradzie do Europy, Zeszyt 3 - publikacja Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, Prace IPI PAN nr 878, Warszawa, maj 1999r.
 6. Komputer w kształceniu specjalnym. Wybrane zagadnienia. Pr. zb. pod red. Jana Łaszczyka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998, ISBN 83-02-06711-3, str. 216
 7. Informator o podstawowych rozwiązaniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, wyd. II - uzupełnione i zaktualizowane, Min. Pracy i Polityki Socjalnej, Biuro Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa, sierpień 1997, oprac. przez pracowników Biura, Skład i druk: ZWP MPiPS, zam. 372/97
 8. BIBLIOGRAFIE (61). Niepełnosprawni. Rehabilitacja zawodowa 1991-1997 (literatura polska i obca w wyborze), Warszawa 1997, (nakład 200 egz.), Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, ul. Nowy Świat 11/13, 00-496 Warszawa, tel./fax: 629-96-33, tel. 621-71-34, e-mail: gbpizs@gbpizs.mpips.gov.pl
 9. Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym - Ewa Kuryłowicz. CEBRON, Warszawa 1996, ISBN 83-901683-4-0, nakład 1000 egz., str. 154
 10. Videotelephony for disabled and elderly people - by L.M.Pereira, J.Lindström, Commission of the European Communities, Directorate - General Telecommunications, Information Industries and Innovation, COST 219, 1994 XIII/800/1994, EUCO-TELE 219/CTD/94, ISBN 972-735-016-X

Słuchowa Gra Edukacyjna KOALA
Zamówienia: QUISISANA sp. z o.o., Warszawa
tel: 693 416 069 malgorzata.flis@gmail.com